Välkommen till Susanne Winbergs familjedaghem

 

 

Jag heter Susanne Winberg och driver Susanne Winbergs familjedaghem "Ekorren" (pedagogisk omsorg) sedan januari 2006. Jag erbjuder en planerad pedagogisk verksamhet för ditt barn från 1-6 år i en mindre barngrupp, med möjlighet att få vara en del av en större grupp genom mitt nära samarbete med två privat familjedaghem.

Jag och de två andra familjedaghemmen träffas regelbundet för att ha gemensamma aktiviteter, vilket gör att barnen känner sig trygg hos de andra dagmammorna vid en vikariesituation.

 

För mig är det viktigt att kunna erbjuda en liten grupp där barnen blir sedda, får känna trygghet och lugn i hemma- och utemiljö. Jag tycker att det är viktigt att barnen känner att de kan göra sin röst hörd och bli bemötta i sin utvecklingsfas. Jag försöker vara lyhörd och ta vara på barnens intressen så de ska känna trygghet i att ha möjlighet att påverka sitt intresse.

Min pedagogiska tanke är att jobba utifrån att alla ska ha samma förutsättningar, det viktiga är att det ska vara roligt att lära sig nya saker.

 

 

Under en vecka hos oss "Ekorrar" så på måndagarna träffas vi tre grupper i skogen för gemensam naturskola, vi tre dagmammor turas om att hålla i aktiviteten. Min tanke är att väcka nyfikenheten hos barnen samt skapa ett lustfyllt lärande som innefattar bla delaktighet,samarbete, språk, skapande, matematik. Men om vi frågar barnen så har vi "bara" lekt och haft kul tillsammans.

På tisdagar har vi "Ekorrar" samling då vi sjunger, läser sagor eller pratar om något tema som min grupp har. tex tema hösten. Ett uppskattat inslag i samlingen är att vi då även har vår leksaksdag vilket innebär att barnen får ha med sig en leksak (om de vill) som de visar och berättar om för kompisarna, efter samlingen turas de om att leka med varandras leksaker. Detta är även våran pysseldag då vi pysslar utifrån ett tema eller en högtid.

På onsdagar har vi parkträff alla tre grupperna då vi besöker olika parker i närområdet. Ibland åker vi till en park längre bort.

På torsdagarna träffas vi tre grupper för att ha gemensam aktivitet, vilket vi tre dagmammor turas om att hålla i. Under vinterhalvåret hyr vi in oss i Årsta folketshus den andra tiden är vi ute på ängen. Aktiviteterna är bla sång, rytmik, gymnastik.

På fredagar har vi inga inplanerade aktiviteter, det är en öppen dag.

Vill ni veta mer om min verksamhet

 

 

Ring eller maila mig gärna

 

Telefon: 0707-993106

 

email: ekorren.familjedaghem@gmail.com

 

 

Susanne Winbergs familjedaghem följer sthlms stads regler för öppetider.